Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia

dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. US

pokój nr 4

telefon: 91 444 27 52

mail: marta.stepien-slodkowska@usz.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia

dr  Elżbieta Sieńko-Awierianów, prof. US

pokój nr 10

telefon: 91 444 27 34

mail: elzbieta.sienko-awierianow@usz.edu.pl