WYCHOWANIE FIZYCZNE, DIAGNOSTYKA SPORTOWA

Zdolność do podjęcia studiów na kierunku wychowanie fizyczne i na kierunku diagnostyka sportowa kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy. W związku z tym sugerujemy by wykonać je wcześniej tak, aby możliwe było wczytanie tego dokumentu do systemu ERK zgodnie z wyznaczoną datą.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Egzamin sprawnościowy z pływania odbędzie się na pływalni szkolnej, w budynku E, w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ulicy Rydla 49.

 

TERMINY EGZAMINU:

14.07.2023 piątek; godz. 10.00 – 12.00 – dotyczy I naboru

18.08.2023 piątek; godz. 10.00 – 12.00 – dotyczy II naboru

14.09.2023 piątek; godz. 15.00 – 17.00 – dotyczy III naboru

Należy ze sobą zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem, zmienne obuwie – klapki, strój pływacki, czepek oraz dla chętnych okulary pływackie.

Z egzaminu sprawnościowego zwolnione zostaną osoby, które udokumentują trzyletni staż zawodniczy do pięciu lat poprzedzających proces rekrutacji w dowolnej dyscyplinie sportowej lub posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratownika wodnego lub legitymację młodszego ratownika WOPR (lub wyższe uprawnienia) lub kartę pływacką/specjalną kartę pływacką.

Skany tych dokumentów należy wczytać w systemie ERK w terminach:

do 12.07.2023 – NABÓR I

do 16.08.2023 – NABÓR II

do 12.09.2023 – NABÓR II