Infrastruktura dydaktyczna

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego funkcjonuje w budynku numer 6 znajdującym się przy al. Piastów 40 B. Budynek został całkowicie wyremontowany i oddany do użytku w 2019 roku. Wydział dysponuje infrastrukturą zapewniającą pełne zabezpieczenie potrzeb związanych z prowadzeniem kształcenia oraz prawidłową realizację celów i efektów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych obecnie kierunków: wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne oraz diagnostyka sportowa. Liczba nowo wyposażonych sal wykładowych, seminaryjnych, ćwiczeniowych i pracowni komputerowych jest wystarczająca w stosunku do kształconej liczby studentów. Sale dydaktyczne dysponują nowoczesnymi zestawami komputerowymi z dostępem do szybkiego światłowodowego Internetu oraz uczelnianego Intranetu. Komputery te podłączone są do multimedialnych projektorów z dużymi ekranami projekcyjnymi. Pomieszczenia przeznaczone na zajęcia z większą liczbą studentów dodatkowo posiadają wydajny system nagłaśniający, są one również klimatyzowane. Pracownia komputerowa posiada 19 nowoczesnych zestawów komputerowych firmy DELL z niezbędnym oprogramowaniem systemowym wraz z pełnym pakietem Office 365. Studenci posiadają systemowe loginy dzięki którym uzyskują stały dostęp do własnych plików i wytworzonych dokumentów. Posiadane oprogramowanie daje możliwość przygotowania studentów do pełnego wykorzystania potencjału współczesnych technologii informacyjnych. Do dyspozycji nauczycieli akademickich oraz studentów zostały oddane wysokiej jakości rzutniki, ekrany, tablice magnetyczne i clipabordy, a także tablice interaktywne pomocne przy prowadzeniu zajęć ze studentami, w szczególności z osobami z niepełnosprawnościami. Na uwagę zasługują sale specjalistyczne do prowadzenia przedmiotów anatomicznych, fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych ze specjalistycznymi łóżkami i sprzętem służącym do szeroko pojętej odnowy biologicznej. Sala anatomiczna wyposażona jest w tablice anatomiczne oraz modele anatomiczne: ciała ludzkiego, stawów, kości, mięśni i narządów wewnętrznych człowieka. Do wyposażenia laboratorium anatomicznego należy także szkielet ludzki i poszczególne kości szkieletu, zróżnicowane pod względem płci i wieku. Budynek posiada windy i jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnoprawnościami ruchowymi.

Od grudnia 2015 roku, na potrzeby prowadzenia działalności naukowej pracowników i studentów wydziału, funkcjonuje Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka. W skład jednostki wchodzą cztery laboratoria: fizjologii, biochemii, kinezjologii i genetyki, a także sala konferencyjna przeznaczona do organizacji wydarzeń naukowych i szkoleń. Jest to jedna z najnowocześniej wyposażonych jednostek w Polsce prowadzących badania naukowe z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a w szczególności z dyscypliny nauki o kulturze fizycznej. Badania prowadzone w Centrum dotyczą szeroko pojętej kultury fizycznej,  sportu i medycyny sportowej. Studenci mają możliwość, w wybranym laboratorium, realizować prace dyplomowe oraz uczestniczyć w pracach i pokazach naukowych powołanych, w strukturze Wydziału, zespołów badawczych. Laboratoria wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt badawczy i diagnostyczny.

Zajęcia dydaktyczne z zakresu aktywności fizycznej oraz realizowanych specjalizacji prowadzone są w pełnowymiarowej (800 m2), hali sportowej przeznaczonej do wszelkiego typu zajęć aktywności ruchowych, rekreacyjnych i sportowych. Wyposażona jest ona w szeroki asortyment sprzętu i urządzeń sportowych. W obiekcie tym znajduje się również sala rehabilitacyjno-korekcyjna o powierzchni 90 m2, wyposażona w lustra oraz sprzęt do zajęć korekcyjnych i usprawniających dla osób w różnym wieku. W pomieszczeniu przy hali znajduje się nowy atlas wielofunkcyjny służący do ćwiczeń fitness i siłowych. Kolejna sala gimnastyczna, przy ul. Wielkopolskiej 15, o powierzchni 480 m2 przeznaczona jest do prowadzenia zajęć gimnastycznych, fitness, ćwiczeń korekcyjnych. Na swoim wyposażeniu posiada nowoczesne przyrządy i przybory do ćwiczeń dla osób w różnym wieku m.in. maty gimnastyczne z wypustkami sensorycznymi, piłki rehabilitacyjne, piłki rehabilitacyjne z kolcami, poduszki terapeutyczne, taśmy rehabilitacyjne oraz sprzęt do ćwiczeń siłowych.

W miarę potrzeb istnieje możliwość korzystania z innych obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Szczecin, na podstawie umów zawartych pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim, a osoba decyzyjną danego obiektu. Obecnie takie obiekty wykorzystywane są na potrzeby kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne, np. nowoczesny, stadion i hala lekkoatletyczna Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Litewskiej 20 czy boisko przy ul. Witkiewicza w Szczecinie.

 

 

Więcej zdjęć