OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA STACJONARNE   I stopień

I rok – dr Marek Kolbowicz

II rok – dr Adrianna Banio

III rok – dr Maciej Zawadzki

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA STACJONARNE   II stopień

I rok –  dr Joanna Ratajczak

II rok –  dr Małgorzata Paczyńska-Jędrycka

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA NIESTACJONARNE   I stopień

I rok – dr Jarosław Nadobnik

II rok – dr Ryszard Stefanik

III rok – mgr Beata Buryta

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA NIESTACJONARNE   II stopień

I rok –  dr Beata Florkiewicz

II rok – mgr Radosław Sroka

 

ZDROWIE PUBLICZNE – STUDIA STACJONARNE I stopień

I rok – mgr Szymon Kucharski

II rok – dr Halina Budis

III rok – dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. US

 

ZDROWIE PUBLICZNE – STUDIA STACJONARNE II stopień

I rok – dr Krzysztof Wilk

II rok – dr inż. Anna Krajewska-Pędzik

 

DIAGNOSTYKA SPORTOWA – STUDIA STACJONARNE I stopień

I rok –  dr hab. Robert Nowak

II rok – dr Wojciech Jedziniak

III rok – dr Anna Nowakowska

 

DIAGNOSTYKA SPORTOWA – STUDIA STACJONARNE II stopień

I rok – dr Alicja Drohomirecka

 

TURYSTYKA I REKREACJA – STUDIA STACJONARNE  I stopień

III rok – dr Monika Niewiadomska, prof. US