OPIEKUNOWIE PRAKTYK W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA STACJONARNE I stopień

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH  w szkole podstawowej

dr Joanna Ratajczak 

dr Lila Pławińska-Kopeć

Opiekun praktyk ze specjalizacji piłka nożna

dr Miłosz Stępiński, prof. US

Opiekun praktyk ze specjalizacji trener personalny

dr Marek Kolbowicz

Opiekun praktyk ze specjalizacji plywanie

dr Wioletta Łubkowska, prof. US

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA NIESTACJONARNE I stopień

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH w szkole podstawowej

dr Joanna Ratajczak

dr Lila Pławińska-Kopeć

Opiekun praktyk ze specjalizacji trener personalny

dr Marek Kolbowicz

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA STACJONARNE II stopień

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH w szkole ponadpodstawowej

dr Joanna Ratajczak

dr Lila Pławińska-Kopeć

Opiekun praktyk ze specjalizacji aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnościami

mgr Radosław Sroka

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA NIESTACJONARNE  II stopień

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH w szkole ponadpodstawowej

dr Joanna Ratajczak

dr Lila Pławińska-Kopeć

 Opiekun praktyk ze specjalizacji aktywność fizyczna osób w starszym wieku

dr Maciej Zawadzki

ZDROWIE PUBLICZNE – I stopień

dr Katarzyna Klapczyńska -1 rok

dr Halina Budis – 2 rok

mgr Szymon Kucharski – 3 rok

ZDROWIE PUBLICZNE – II stopień

dr Joanna Ratajczak – 1 rok

dr inż. Anna Krajewska-Pędzik – 2 rok