OPIEKUNOWIE PRAKTYK W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA STACJONARNE I stopień

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH  w szkole podstawowej

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

dr Joanna Ratajczak

dr Lila Pławińska-Kopeć

Opiekun praktyk ze specjalizacji piłka nożna

dr Miłosz Stępiński, prof. US

Opiekun praktyk ze specjalizacji trener personalny

dr Marek Kolbowicz

Opiekun praktyk ze specjalizacji plywanie

dr Wioletta Łubkowska, prof. US

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA NIESTACJONARNE I stopień

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH w szkole podstawowej

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

dr Joanna Ratajczak

dr Lila Pławińska-Kopeć

Opiekun praktyk ze specjalizacji trener personalny

dr Marek Kolbowicz

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA STACJONARNE II stopień

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH w szkole ponadpodstawowej

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

dr Joanna Ratajczak

dr Lila Pławińska-Kopeć

Opiekun praktyk ze specjalizacji aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnościami

mgr Radosław Sroka

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA NIESTACJONARNE  II stopień

OPIEKUNOWIE PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH w szkole ponadpodstawowej

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

dr Joanna Ratajczak

dr Lila Pławińska-Kopeć

 Opiekun praktyk ze specjalizacji aktywność fizyczna osób w starszym wieku

dr Maciej Zawadzki

ZDROWIE PUBLICZNE – STUDIA STACJONARNE I stopień

OPIEKUN PRAKTYK

dr Halina Budis

ZDROWIE PUBLICZNE – STUDIA STACJONARNE II stopień

OPIEKUN PRAKTYK

dr Halina Budis