OPIEKUNOWIE PRAKTYK

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA STACJONARNE I stopień

 

OPIEKUN PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH na I stopniu

 w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

dr Joanna Ratajczak

dr Ewa Węgrzyn

 

Praktyka ze specjalności nauczycielskiej (kinezyprofilaktyka)

dr Monika Niewiadomska, prof. dyd. US

Praktyka ze specjalności nauczycielskiej (piłka ręczna)

dr Beata Florkiewicz

Praktyka ze specjalności nauczycielskiej (piłka nożna)

dr Miłosz Stępiński, prof. dyd. US

Praktyka ze specjalności nauczycielskiej (trener personalny)

dr Alicja Drohomirecka

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA NIESTACJONARNE I stopień

 

OPIEKUN PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH na I stopniu

 w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

dr Joanna Ratajczak

dr Ewa Węgrzyn

 

 

Praktyka ze specjalności nauczycielskiej – I i II rok (trener personalny)

dr Alicja Drohomirecka

 Praktyka ze specjalności nauczycielskiej – III rok (piłka nożna)

dr Miłosz Stępiński, prof. dyd. US

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA STACJONARNE II stopień

 

OPIEKUN PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH na II stopniu

 w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

dr Joanna Ratajczak

dr Ewa Węgrzyn

 

Praktyka ze specjalności nauczycielskiej –  II rok (aktywność fizyczna osób w starszym wieku)

dr Maciej Zawadzki

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA NIESTACJONARNE  II stopień

 

OPIEKUN PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH na II stopniu

 w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

dr Joanna Ratajczak

dr Ewa Węgrzyn

 

Praktyka ze specjalności nauczycielskiej –  II rok (aktywność fizyczna osób w starszym wieku)

dr Maciej Zawadzki

 

ZDROWIE PUBLICZNE – STUDIA STACJONARNE I stopień

 

I rok – dr Halina Budis

II rok – dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof.US

III rok – dr Halina Budis

 

ZDROWIE PUBLICZNE – STUDIA STACJONARNE II stopień

 

I rok – dr inż. Anna Krajewska-Pędzik

II rok – dr Krzysztof Wilk

 

TURYSTYKA I REKREACJA – STUDIA STACJONARNE I i II stopień

 

dr Elżbieta Sieńko-Awierianów, prof. dyd. US

 

Opiekunowie praktyk