OPIEKUNOWIE PRAKTYK

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Pełnomocnik Rektora – Koordynator ds. praktyk

i współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym

na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

dr Monika Niewiadomska, prof. US

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA STACJONARNE I stopień

 

OPIEKUN PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH na I stopniu

 w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

dr Joanna Ratajczak

dr Ewa Węgrzyn

 

Praktyka ze specjalizacji kinezyprofilaktyka

mgr Beata Buryta

Praktyka ze specjalizacji piłka nożna

dr Miłosz Stępiński, prof. US

Praktyka ze specjalizacji trener personalny

dr Alicja Drohomirecka

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA NIESTACJONARNE I stopień

 

OPIEKUN PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH na I stopniu

 w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

dr Joanna Ratajczak

dr Ewa Węgrzyn

 

 

Praktyka ze specjalizacji trener personalny – I i II rok 

dr Alicja Drohomirecka

 Praktyka ze specjalizacji piłka nożna – III rok 

dr Miłosz Stępiński, prof. US

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA STACJONARNE II stopień

 

OPIEKUN PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH na II stopniu

 w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

dr Joanna Ratajczak

dr Ewa Węgrzyn

 

Praktyka ze specjalizacji aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych

mgr Radosław Sroka

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA NIESTACJONARNE  II stopień

 

OPIEKUN PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH na II stopniu

 w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

dr Joanna Ratajczak

dr Ewa Węgrzyn

 

Praktyka ze specjalizacji aktywność fizyczna osób w starszym wieku – II rok 

dr Maciej Zawadzki

 

ZDROWIE PUBLICZNE – STUDIA STACJONARNE I stopień

 

I rok – mgr Szymon Kucharski

II rok – dr Halina Budis

III rok – dr hab. Marta Stępień – Słodkowska, prof. US

 

ZDROWIE PUBLICZNE – STUDIA STACJONARNE II stopień

 

I rok – dr Krzysztof Wilk

II rok – dr inż. Anna Krajewska-Pędzik

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA – STUDIA STACJONARNE I stopień

 

dr Elżbieta Sieńko-Awierianów, prof. US