W dniu 18 kwietnia studentki kierunku diagnostyka sportowa: Agnieszka Pańko, Julia Radwańska, Julia Tarnowska i Natalia Zielona, wzięły udział w organizacji i przeprowadzeniu spotkania w ramach promocji zdrowia w Przedszkolu Publicznym nr 74 w Szczecinie. W zabawie udział wzięło około 80 dzieci w wieku 4-6 lat. Spotkanie rozpoczęto rozgrzewką, po której wspólnie pod czujnym okiem studentek zatańczono zumbę. Przedszkolaki uczestniczyły również w pogadance na temat zasad prawidłowego żywienia. Podsumowaniem tego bloku było wspólne ułożenie piramidy żywienia. Spotkaniu towarzyszyło wielkie zaangażowanie oraz mnóstwo radości.

Inicjatorką spotkania była dr inż. Anna Krajewska-Pędzik.

 

fot. Anna Krajewska-Pędzik