Szkolenie BHP dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Uniwersyteckiego Centrum Edukacji