W imieniu Komitetu Organizacyjnego XXVI Konferencji Naukowej „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, które na stałe wpisało się do kalendarza imprez naukowych Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia – Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej. Konferencja jest organizowana przez nasz Wydział i Instytut, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Oddział w Szczecinie oraz Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki pod auspicjamiInternational Association of Sport Kinetics (IASK). Otwarcie Konferencji – połączone ze zwiedzaniem Muzeum Olimpizmu – odbędzie się 1 grudnia 2022 roku w Bibliotece Międzywydziałowej US przy alei Piastów 40b w Szczecinie, a obrady w sekcjach tematycznych będą prowadzone w Zespole Pałacowo-Parkowym US w Małkocinie (1-2 grudnia 2022 roku). Celem tego ważnego wydarzenia dla naukowców i pasjonatów kultury fizycznej jest w szczególności popularyzacja problematyki aktywności ruchowej wśród różnych grup społecznych i promowanie aktywnych from spędzania czasu wolnego.

W Konferencji będą uczestniczyć przedstawiciele nauki z Polski i z zagranicy z następujących placówek szkolnictwa wyższego:

UCZELNIE KRAJOWE –

 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku,
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
 • Akademia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Szczecinie,
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
 • Państwowy Badawczy Instytut Sportu w Warszawie;

UCZELNIE ZAGRANICZNE –

 • University of Bath, Wielka Brytania,
 • University of Coimbra, Portugalia,
 • University of Zagreb, Chorwacja,
 • University Cologne, Niemcy,
 • National University of Ukraine, Kijow,
 • University  of Texas,
 • National Akademy of Educational Sciences of Ukraine.

Zgłoszone prace będą referowane w sekcjach tematycznych:

 • Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży,
 • Społeczne aspekty aktywności ruchowej,
 • Aktywność ruchowa osób w starszym wieku,
 • Aktywność ruchowa dorosłych,
 • Biologiczne podstawy aktywności ruchowej.

Atrakcją tegorocznej Konferencji – oprócz zwiedzania Muzeum – będzie promocja książki, autorstwa dr Arkadiusza Wołoszyna, prof. AJP, o zmarłym w zeszłym roku dr.hab. Tadeuszu Rynkiewiczu, profesorze AJP w Gorzowie Wielkopolskim, wybitnym trenerze kajakarstwa.

W tym roku wydarzenie jest realizowane przy dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka” (nr projektu DNK/SP/549378/2022, nr sprawy
N-DN.410.4.2022, kwota dofinansowania 33 968,00 zł, całkowita wartość projektu 51 239,00 zł).

Serdecznie zapraszamy Pracowników i Studentów

dr Lila Pławińska-Kopeć 

dr hab. Danuta Umiastowska