Zapraszamy młodych szczecińskich naukowców, którzy obronili rozprawę doktorską, magisterską, licencjacką lub inżynierską do udziału w konkursie o Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin.

Nabór wniosków trwa od 1 lipca do 30 września 2023 r.

O Nagrodę Prezydenta Miasta mogą ubiegać się studenci i doktoranci spełniający warunki określone w Regulaminie przyznawania Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową, dostępnym na stronie internetowej www.stypendia.szczecin.eu.

Komplet dokumentów należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres akademickiszczecin@um.szczecin.pl. Dokumenty można również złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala 62), wówczas elementy zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 wyżej wskazanego Regulaminu, należy przekazać na nośniku elektronicznym (pendraive), z dopiskiem na kopercie „Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową”.

Więcej informacji: www.stypendia.szczecin.eu

Zapraszamy do udziału w konkursie!