INFORMACJA O TERMINIE PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI PODSTAWOWEJ DLA STUDENTÓW NA WYJAZDY NA STUDIA i PRAKTYKĘ W PROGRAMIE ERASMUS+ 

 

Uprzejmie informuję, że wnioski o zakwalifikowanie na wyjazdy na STUDIA i PRAKTYKĘ w Programie Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 należy rejestrować w systemie DreamApply w terminie od 08.02.2021 r. do 07.03.2021 r.

Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych:

https://outgoing.dsm.usz.edu.pl/

Szczegółowe informacje na temat zasad realizowania wyjazdów na studia i praktyki będą wkrótce dostępne na stronach Działu Spraw Międzynarodowych US:

https://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-studentow/studia/
https://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-studentow/praktyka/

 

Kontakt: Anna Nowakowska – Koordynator ds. Wymiany Międzynarodowej WKFiZ

e-mail: anna.nowakowska@usz.edu.pl