Miło nam poinformować, że Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z Zakładem Pedagogiki Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, a także Sekcją Historii Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, organizuje XIX Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. „Najnowsza historia kultury fizycznej Polski i Polonii” w ramach Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej.

Konferencja pod patronatem JM Rektora AWF Wrocław prof. dra hab. Andrzeja Rokity odbędzie się w dniach 21-23 września 2023 roku w Ośrodku Sportowo-Dydaktycznym AWF Wrocław w Olejnicy .

 Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań przedstawicieli ośrodków naukowych z całej Polski oraz wymiana najnowszych doświadczeń pomiędzy starszym a młodszym pokoleniem badaczy dziejów wychowania fizycznego, ruchu sportowego i rekreacyjno-turystycznego Polski i Polonii oraz mniejszości narodowych.

 

Konferencja będzie okazją do określenia stanu badań w zakresie historii kultury fizycznej w różnych jej obszarach, a także do konfrontacji poglądów prezentowanych przez przedstawicieli nauki.

 

Udział w konferencji potwierdzili naukowcy z wielu ośrodków akademickich z całej Polski. Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja będzie interesującym doświadczeniem naukowym oraz inspiracją do dalszych badań.

 

Szczegółowe informacje: KOMUNIKAT XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa