Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US zaprasza wszystkich studentów i pracowników Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia do wzięcia udziału w podjętej przez WH inicjatywie pod hasłem “Żywa flaga dla Ukrainy”.

 

Społeczność akademicka Wydziału Humanistycznego US wyraża pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa. Stanowczo potępiamy agresją zbrojną Rosji, brutalne złamanie umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w świecie. W geście solidarności z Ukrainą zapraszamy Wszystkich Pracowników praz Studentów naszego wydziału do wzięcia udziału w akcji ‘Żywa flaga dla Ukrainy’. Spotkajmy się!

7 marca br. (poniedziałek), o godz. 13.30 na dziedzińcu Kampusu Piastów WH US

 

Bądź z nami! Pokaż wsparcie i solidarność z Ukrainą!

 

zdjęcie żywej flagi z góry

zdjęcie żywej flagi

plakat w barwach flagi Ukrainy zapraszający do akcji