REFLEKSJE PO XXV JUBILEUSZOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „AKTYWNOŚĆ RUCHOWA LUDZI W RÓŻNYM WIEKU”

          W uroczystym otwarciu konferencji wzięli udział JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Andrzej Skrendo, Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej dr hab. Marek Sawczuk prof. US, Zastępca Dyrektora Instytutu dr hab. Monika Chudecka prof. US, Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia dr hab. Marta Stępień-Słodkowska prof. US oraz Kanclerz Uniwersytetu Szczecińskiego mgr inż. Andrzej Jakubowski.

Organizatorzy XXV Jubileuszowej Konferencji Naukowej „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” zostali docenieni przez środowisko różnych uczelni w Polsce. Świadczą o tym przekazane listy gratulacyjne i dyplomy, które zostały wręczone podczas trwania obrad. Słowa uznania skierowali między innymi JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Rokita, Prorektor ds. Filii Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, prof. dr hab. Jerzy Sadowski i Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia dr hab. Hubert Makaruk prof. AWF, pracownicy Katedry Sportu, Turystyki i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Zielonogórskiego, pracownicy Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Prezydent International Association Of Sport Kinetics prof. dr hab. Włodzimierz Starosta i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji I Turystyki dr hab. Jan Konarski prof. AWF.

Partnerem konferencji jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie.