W dniu  9 września 2023 r. odbył się na Bulwarach Szczecińskich festyn zorganizowany przez Polską Fundację Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pod nazwą Pasjonująca Sobota. Głównym tematem była promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia został zaproszony do przedstawienia swojej oferty. Zaprezentowaliśmy kierunki studiów prowadzone przez Wydział wraz z infrastrukturą w postaci Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, Sali Historii Sportu i Muzeum Olimpizmu. Przedstawiona została  oferta kół naukowych oraz urządzenia pomiarowe służące diagnostyce zdrowia. Pracownicy oraz studenci pod hasłem: „Dbajmy o zdrowie nasze i bliskich, rozwijajmy nasze kompetencje zdrowotne!” opowiadali o czynnikach warunkujących zdrowie człowieka, w tym zalecanej aktywności fizycznej adekwatnej do wieku, zasadach zdrowego odżywiania, piramidzie żywienia czy zasadach higieny snu. 

Dziękujemy Pani dr Katarzynie Klapczyńskiej oraz Przewodniczącemu Samorządu Studenckiego Panu Filipowi Sejbukowi za reprezentowanie oraz promocję naszego Wydziału.