W dniu 27.10 br. studentki kierunku zdrowie publiczne wzięły udział w organizacji i przeprowadzeniu spotkania w ramach edukacji żywieniowej w przedszkolu nr 74 w Szczecinie. W zajęciach udział wzięło około 20 dzieci w wieku 5 lat. Spotkanie rozpoczęto od pogadanki na temat prawidłowego żywienia. Następnie przedszkolaki wspólnie ułożyły talerz zdrowego żywienia. Podsumowaniem tego bloku – było malowanie owoców i warzyw na płótnie oraz zabawa ruchowa. Na koniec każde dziecko otrzymało dyplom zdrowego super bohatera / zdrowej super bohaterki. Spotkaniu towarzyszyło wielkie zaangażowanie oraz mnóstwo radości.

Inicjatorką spotkania była dr inż. Anna Krajewska-Pędzik.

Przygotowanie i udział: Nikola Piotrowska, Maja Skiba, Gabriela Wojciechowska, Róża Woźniak.