„Edukacja i zdrowie młodego pokolenia” – relacja z sympozjum

W dniach 25 – 28 kwietnia 2023 r. odbyło się V Międzynarodowe Sympozjum „Edukacja i zdrowie młodego pokolenia”, organizowane przez Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z Państwowym Uniwersytetem im. Mychajła Drahomanowa w Kijowie oraz Narodowym Centrum Ekologicznym i Przyrodniczym w Kijowie. Inicjatorem przedsięwzięcia ze strony Wydziału KFZ był prof. dr hab. Oleksandr Pryimakov.

Dwudniowe wydarzenie poświęcone było dyskusji na następujące zagadnienia:

  1. Filozofia, metodyka i zarządzanie działalnością prozdrowotną i rekreacyjną w dziedzinie ochrony zdrowia.
  2. Innowacje pedagogiczne w kształceniu specjalisty w dziedzinie ochrony zdrowia, rekreacji zdrowotnej i sportowej, psychologii praktycznej oraz pozaszkolnej edukacji ekologicznej i przyrodniczej.
  3. Teoria i metody organizacji procesu edukacyjnego w warunkach kształcenia mieszanego i na odległość.
  4. Nowoczesne podejście do tworzenia prozdrowotnego środowiska w placówce oświatowej.
  5. Medyczno-biologiczne aspekty pracy z dzieckiem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
  6. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w placówkach oświatowych Ukrainy w warunkach stanu wojennego.
  7. Komponent medyczno-biologiczny i psychologiczny kompetencji zawodowych nauczyciela.
  8. Kultura zdrowia osobistego jako strategia zachowań prozdrowotnych.

 

Sympozjum zgromadziło wielu uczestników. Byli wśród nich wykładowcy wyższych uczelni, doktoranci, kierownicy ośrodków naukowo-badawczych, metodycy, nauczyciele, a także studenci z polski i Ukrainy. Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia reprezentowała dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. US prezentując zagadanienia dotyczące najważniejszych celów oraz prof. dr hab. Oleksandr Pryimakov.