Bardzo się cieszymy, że Pani dr Małgorzata Paczyńska-Jędrycka wraca do zdrowia.