Miło nam poinformować, że Pani dr Adrianna Banio-Krajnik – nauczyciel akademicki Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz Pani mgr Żaneta Piasecka absolwentka Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia otrzymały nagrody w ogólnopolskim konkursie pn. „Logos Olimpijski 2022”.

Nagroda „Logos Olimpijski 2022” przyznawana jest przez Polską Akademię Olimpijską dla autorów publikacji książkowych (I kategoria), rozpraw habilitacyjnych (II kategoria), prac doktorskich (III kategoria) i magisterskich (IV kategoria) z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i innych, które podejmują zagadnienia olimpizmu i edukacji olimpijskiej.

Kapituła w składzie; Przewodniczący; prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński, Członkowie: dr hab. prof. US Renata Urban, dr hab. prof. AWF Małgorzata Bronikowska, dr hab. prof. AWF Ewa Kałamacka, prof. dr hab. Wojciech Lipoński, dr hab. Krzysztof W. Jankowski, doc dr. Kajetan Hądzelek, uhonorowała Panią dr Adriannę Banio-Krajnik za publikację pt. „Letnie igrzyska olimpijskie Tokio 2020 w obliczu pandemii Covid-19” oraz Panią mgr Żanetę Piasecką za pracę magisterską pt. „Tradycje olimpijskie w Wałczu w latach 1945-2020”, napisanej pod kierunkiem dr hab. Renaty Urban, prof. US.

Serdecznie gratulujemy!