Narodowa Reprezentacja Akademicka- II edycja

 

     Studenci, którzy spełniają jeden z poniższych wymogów mogą wziąć udział w II  edycji     

     projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka.

    Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do:

     dr Moniki Niewiadomskiej, prof. US      mail: monika.niewiadomska@usz.edu.pl

     

         Wymogi:

 

     – medalista Igrzysk Olimpijskich lub igrzysk europejskich lub mistrzostw świata seniorów lub mistrzostw Europy seniorów w sportach olimpijskich; a w przypadku osób z niepełnosprawnością – medalistą igrzysk paraolimpijskich lub mistrzostw świata lub mistrzostw Europy w sportach paraolimpijskich; w przypadku osób niedosłyszących                 

 

    –  medalista igrzysk głuchych lub mistrzostw świata lub mistrzostw Europy głuchych w sportach objętych programem igrzysk głuchych;

 

–  student znajduje się w grupie szkolenia olimpijskiego A1 i A2;

 

–  medalista uniwersjad i akademickich mistrzostw świata – z tym, że do ukończenia 30 roku życia;

 

–  posiadanie aktualnej międzynarodowej klasy  mistrzowskiej (MM) – z tym, że do ukończenia 30 roku życia;

 

–   posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej (M) – z tym, że do ukończenia 30 roku życia.