W dniu 22 listopada 2021 r. odbyło się ogólnopolskie seminarium szkoleniowe „Monitorowanie rozwoju i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży”. Organizatorami przedsięwzięcia była Platforma e-WF z Krakowa wraz z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym METIS z Katowic. Miło nam poinformować, że w tym wydarzeniu cieszącym się ogromnym zainteresowaniem (ponad 1700 uczestników), czynny udział wzięła Pani dr inż. Anna Krajewska-Pędzik z Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, która omówiła zagadnienie dotyczące wybranych zaleceń żywieniowych dla dzieci w wieku szkolnym.

Platforma e-WF od początku pandemii Covid-19, wspiera nauczycieli wychowania fizycznego. Z przygotowanych i udostępnionych przez nią materiałów w okresie nauki zdalnej korzystało ponad 40 tys. nauczycieli i 3 mln uczniów. Obecnie udostępniła bardzo innowacyjne oprogramowanie Sprawność i Zdrowie. Narzędzie zostało opracowane tak, aby mogło być wykorzystywane zarówno w pracy stacjonarnej, jak i zdalnej. Dzięki niemu możliwe jest np. szybkie/cykliczne przeprowadzenie rzetelnej diagnozy w zakresie sprawności i wydolności uczniów w całym kraju na podstawie standaryzowanych międzynarodowych testów, monitorowanie parametrów somatycznych pojedynczych uczniów i całej populacji, odnosząc wyniki do siatek centylowych, bieżące i dokładne monitorowanie aktywności fizycznej uczniów na lekcjach wychowania fizycznego.

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia dzięki Pani  Dziekan dr hab. Marcie Stępień-Słodkowskiej, prof. US, od kilku miesięcy współpracuje z Platformą e-WF i wspiera wszelkie działania, które służą poprawie zdrowia dzieci i młodzieży.