Dnia 29 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Olimpizmu w Uniwersytecie Szczecińskim, które zlokalizowane jest w budynku Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia. Inicjatorem powstania Muzeum oraz Dyrektorem Muzeum jest dr hab. Jerzy Eider, prof. US. W wydarzeniu udział wzięli: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Andrzej Skrendo – Prorektor ds. Nauki, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US – Prorektor ds. Organizacji, dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US – Prorektor ds. Studenckich, mgr inż. Andrzej Jakubowski – Kanclerz US, mgr Andrzej Kuciński – Kwestor US. Swoja obecnością wydarzenie uświetnił także Pan Ryszard Stadniuk – Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obecni również byli Pani Katarzyna Deberny – Dyrektor Działu Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOI, Pan Stanisław Kopeć – Prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, dr n. med. Marek Bukowski – Wiceprezes  Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, a także ks. prof. dr hab. Henryk Wejman i wielu wyjątkowych gości.

Podczas uroczystego wydarzenia zostały wręczone listy gratulacyjne dla olimpijczyków, którzy przekazali do Muzeum swoje trofea i pamiątki. Gratulacje i upominki  z rąk JM Rektora US otrzymali:  mgr Wojciech Matusiak, mgr Jacek Rylski, mgr Henryk Wawrowski, mgr Dorota Brzozowska, mgr Irena Pienio, dr Marek Kolbowicz, mgr Łukasz Chyła, mgr Przemysław Stańczyk, mgr Damian Zieliński, mgr Marcin Lewandowski, mgr Piotr Majka, Konrad Wasielewski, mgr Małgorzata Wojtyra, Patryk Dobek, a także trenerzy: dr Krzysztof Krupecki, mgr Tomasz Kaźmierczak, mgr Grzegorz Musztafaga, fizjoterapeuta mgr Rafał Antczak oraz sędzia gimnastyki sportowej mgr Joanna Uracz.

Podczas uroczystości, w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, Pan Stanisław Kopeć – Prezes ZRO przekazał, na ręce dr hab. Marty Stępień-Słodkowskiej, prof. US – Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia,  podziękowania dla Wydziału za owocną pracę i zaangażowanie w promowanie wartości oraz zaangażowanie w promowanie wartości olimpijskich i dokonań Polskich Olimpijczyków w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2002-2022.

W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia serdecznie dziękuję za tak wyjątkowe wyróżnienie!

 

dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. US

Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia