Aktualności

  • 19 GRUDNIA 2022
  Gala wolontariatu

  Gala wolontariatu

  W dniu 3 grudnia odbyła się w Szczecinie Gala Wolontariatu Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczystość miała na celu uhonorowanie tych, którzy bezinteresownie angażują się w pomoc potrzebującym. Jedną z wyróżnionych osób była pracująca na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia dr Halina Budis. Pani doktor wielokrotnie prowadziła w Zachodniopomorskim Oddziale Okręgowym PCK w Szczecinie warsztaty i wykłady

  więcej
  • 19 GRUDNIA 2022
  Wizyta w klubie Hulk Team w Policach

  Wizyta w klubie Hulk Team w Policach

  18 listopada studenci z wymiany międzynarodowej mieli okazję obserwować zajęcia ogólnorozwojowe i sprawnościowe dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych organizowanych w klubie Hulk Team w Policach. Opracowane przez trenerów ćwiczenia rozwijają jeden lub kilka form ruchu sportowego. Dzieci mają okazję doskonalić umiejętności ruchowe takie jak; prawidłowe i bezpieczne upadanie, wspinanie, skakanie, bieganie, rzuty oraz kombinacje tych

  więcej
  • 13 GRUDNIA 2022

  Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Naukowego Historyków Kultury Fizycznej

  W dniu 13 grudnia 2022 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Naukowego Historyków Kultury Fizycznej. Na przewodniczącego wybrano Macieja Zalewskiego (wychowanie fizyczne, II rok, I stopień), na zastępcę przewodniczącego: Bartłomieja Żeglińskiego, a na skarbnika: Igora Tomaszewskiego (członkowie: Aleksander Szewczuk, Karol Wierzbiński, Marcel Tarnowski i Jakub Waszkiewicz). Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z przewodniczącym Koła lub

  więcej
  • 6 GRUDNIA 2022
  Konkurs „Trenerka Roku”

  Konkurs „Trenerka Roku”

  Polski Komitet Olimpijski ogłasza  XXII konkurs „Trenerka Roku”, który od ponad dwudziestu lat jest organizowany przez Komisję Sportu Kobiet PKOl. Jego celem jest wyłonienie Trenerki, która w 2022 roku miała szczególne osiągnięcia; przyczyniła się do sukcesu swojego zawodnika, zawodniczki lub drużyny (kategoria główna). Wybór Laureatów w pozostałych trzech kategoriach pozwala uhonorować także Trenerów odnoszących sukcesy

  więcej
  • 5 GRUDNIA 2022
  XXVI KONFERENCJA NAUKOWA „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”

  XXVI KONFERENCJA NAUKOWA „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”

  W dniach 1-2 grudnia 2022 r., jak co roku od 26 lat w okolicach Dnia Świętego Mikołaja, odbyła się Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” organizowana przez Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Oddział w Szczecinie oraz Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki

  więcej
  • 5 GRUDNIA 2022
  Otwarcie Muzeum Olimpizmu i Podziękowania dla Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia

  Otwarcie Muzeum Olimpizmu i Podziękowania dla Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia

  Dnia 29 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Olimpizmu w Uniwersytecie Szczecińskim, które zlokalizowane jest w budynku Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia. Inicjatorem powstania Muzeum oraz Dyrektorem Muzeum jest dr hab. Jerzy Eider, prof. US. W wydarzeniu udział wzięli: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Andrzej Skrendo

  więcej