W dniach 24-28 kwietnia 2023 roku na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia gościliśmy dra Abdurrahmana Demira z Artvin Coruh University (Turcja). Pobyt pana Demira odbywał się w ramach wyjazdu szkoleniowego (STT) Programu Erasmus+. Celem wizyty była wymiana doświadczeń oraz kontynuowanie rozwijającej się współpracy naukowo-dydaktycznej.

W czasie pobytu dr Demir miał okazję spotkać się z panią Dziekan Wydziału KFZ dr hab. Martą Stępień-Słodkowską, prof. US oraz zwiedzić Muzeum Olimpizmu Uniwersytetu Szczecińskiego i laboratoria Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka. Nasz gość był pod wrażeniem odwiedzanych obiektów. 

 

 

fot. dr Halina Budis