W ramach współpracy międzynarodowej w dniu 6 lipca2023 r. na nasz Wydział przyjechali z wizytą: prof. Artana Shytaj oraz dr. Artana Pogoni z Barleti University w Tiranie.

Goście posiadają wieloletnie doświadczenie akademickie jako wykładowcy. Ich prace naukowe skupiają się wokół rozwoju motorycznego, treningu sportowego, a także organizacji i zarzadzania systemem sportowym.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania z panią Dziekan, dr hab. Martą Stępień-Słodkowską, prof. US. Rozmowa dotyczyła współpracy naukowej i dydaktycznej. Następnie nasi goście zwiedzili Muzeum Olimpizmu oraz laboratoria Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka.

goście z turcji na tle budynku Centrum Badać strukturalno-funkcjonalnych człowieka

fot. Halina Budis