Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Prof. dr hab. n. med. Mirosławy Humiczewskiej-Rajskiej.

Pracę zawodową w Uniwersytecie Szczecińskim Pani Profesor realizowała na Wydziale Nauk Przyrodniczych.

Była wspaniałym nauczycielem akademickim, pełnym dobroci i życzliwości wobec studentów i współpracowników.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia.

 

Społeczność akademicka Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 1  marca 2023 r. o godz. 12.15

 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, w nawie bocznej nr 3.