Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7 kwietnia 2021 roku odszedł Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2012-2020 prof. dr hab. Edward Włodarczyk. 

Straciliśmy wysoko cenionego Naukowca, doskonałego Nauczyciela i Przyjaciela wielu z nas.