Skład Osobowy Rady Dydaktycznej
Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. US – Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia, Przewodnicząca

dr Elżbieta Sieńko-Awierianów, prof. US – Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Monika Chudecka, prof. US – z – ca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej

 

Przewodniczący zespołów kierunków:

dr Halina Budis

dr Alicja Drohomirecka

 

Przedstawiciele samorządu studenckiego:

Filip Sejbuk