Skład Osobowy Rady Dydaktycznej
Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. US- p.o. Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia, Przewodnicząca

dr Elżbieta Sieńko-Awierianów, prof. dyd. US – p.o. Prodziekana ds. studenckich

dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US – p.o. Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej

 

Przewodniczący zespołów kierunków:
dr Halina Budis
dr Alicja Drohomirecka

 

Przedstawiciele samorządu studenckiego:
Mariia Vikhasta
Kacper Jakuszczonek