Uchwała nr 78/2021 ws. powołania składu zespołu kierunku studiów bezpieczeństwo i ratownictwo wodne

Uchwała nr 77/2021 ws. powołania składu zespołu kierunku studiów menedżer sportu i rekreacji

Uchwała nr 76/2021 ws. zaopiniowania wniosku o rozpoczęcie  procedury tworzenia kierunku studiów menedżer sportu i rekreacji

Uchwała nr 75/2021 ws. zaopiniowania wniosku o rozpoczęcie procedury tworzenia kierunku studiów bezpieczeństwo i ratownictwo wodne

Uchwał nr 74/2021 ws. wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy z dr Różą Modrzejewską na prowadzenie zajęć dydaktycznych

Uchwała nr 73/2021 ws. ” Zasad dyplomowania” obowiązującym na WKFZ US

Uchwała nr 72/2021 ws. planu rzeczowo – finansowego na rok 2022 r.

Uchwała nr 71/2021 ws. wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy z dr Dagmarą Bartczak-Szermer na prowadzenie zajęć dydaktycznych

Uchwała nr 70/2021 ws. zaopiniowania sprawozdań zespołów za rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 69/2021 ws. zaopiniowania wydziałowego regulaminu praktyk na kierunkach o profilu praktycznym

Uchwała nr 68/2021 ws. przyjęcie kryteriów uznania osiągnięć sportowych studentów za wybitne osiągnięcia sportowe

Załącznik nr 1

Uchwała nr 67a/2021 ws. wyrażenia opinii dotyczącej raportu z ankietyzacji na WKFZ w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 67/2021 ws. wyrażenia opinii przyjęcia programu dokształcającego

Uchwała nr 66/2021 ws. wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy z dr Lilą Pławińską-Kopeć na prowadzenie zajęć dydaktycznych

Uchwała nr 65/2021 ws. wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy z dr. hab. Leszkiem Myśliwcem na prowadzenie zajęć dydaktycznych

Uchwała nr 64/2021 ws. wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy z dr. Piotrem Lesiakowskim na prowadzenie zajęć dydaktycznych

Uchwała nr 63/2021 ws. rozwiązania składu zespołu kierunku terapia zajęciowa studia drugiego stopnia, studia stacjonarne na profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 62/2021 ws. upoważnienia niesamodzielnych pracowników do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2021/2022