Uchwała nr 28/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 06.07.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy cywilnoprawnej na prowadzenie zajęć dydaktycznych w r. a. 2023/2024 z dr. Piotrem Lesiakowskim

Uchwała nr 28/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 06.07.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy cywilnoprawnej na prowadzenie zajęć dydaktycznych w r. a. 2023/2024 z mgr. Kacprem Olszewskim

Uchwała nr 27/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 06.07.2023 r. w sprawie zaopiniowania harmonogramu zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych WKFiZ w roku akademickim 2023/2024

Uchwała nr 26/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 06.07.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu praktyk zawodowych na kierunku studiów zdrowie publiczne

Uchwała nr 25/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 07.06.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o wszczęcie procedury tworzenia kierunku studiów menedżer sportu i rekreacji

Uchwała nr 24/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 07.06.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany tematów prac magisterskich

Uchwała nr 23/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 20.04.2023 r. w sprawie zaopiniowania powołania opiekuna naukowego dla studenta, któremu przyznano Indywidualny Program Studiów

Uchwała nr 22/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 20.04.2023 r. w sprawie zaopiniowania zestawu pytań na egzamin dyplomowy na kierunku studiów zdrowie publiczne, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 21/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 20.04.2023 r. w sprawie zaopiniowania pytań na egzamin dyplomowy na kierunku studiów wychowanie fizyczne studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Uchwała nr 20/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 20.04.2023 r. w sprawie zaopiniowania tematu pracy dyplomowej realizowanej na kierunku studiów zdrowie publiczne

Uchwała nr 19/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zaopiniowania powołania opiekuna naukowego dla studenta, któremu przyznano Indywidualny Program Studiów

Uchwała nr 18/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów kwalifikacji na kierunku studiów zdrowie publiczne

Uchwała nr 17/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów kwalifikacji na kierunku studiów diagnostyka sportowa

Uchwała nr 16/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów kwalifikacji na kierunku studiów wychowanie fizyczne

Uchwała nr 15/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 23.03.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 14/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 23.03.2023 r. w sprawie zaopiniowania tematów prac dyplomowych realizowanych na kierunku diagnostyka sportowa

Uchwała nr 13/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 23.03.2023 r. w sprawie zaopiniowania powołania dra Miłosza Stępińskiego, prof. US do składu zespołu ds. promocji oferty kształcenia Wydziału KFZ w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 12/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany tematu pracy dyplomowej

Uchwała nr 11/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania tematów wykładów ogólnouczelnianych

Uchwała nr 10/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania zmiany kryteriów kwalifikacji na kierunku wychowanie fizyczne

Uchwała nr 9/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2023/2024

Uchwała nr 8/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku wychowanie fizyczne I i II stopnia od cyklu kształcenia 2023/2024

Uchwała nr 7/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku zdrowie publiczne I i II stopnia od cyklu kształcenia 2023/2024

Uchwała nr 6/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku diagnostyka sportowa I i II stopnia od cyklu kształcenia 2023/2024

Uchwała nr 5/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania odstąpienia od rekrutacji na kierunku diagnostyka sportowa studia niestacjonarne I stopnia

Uchwała nr 4/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania odstąpienia od rekrutacji na kierunku zdrowie publiczne studia niestacjonarne I stopnia

Uchwała nr 3/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania odstąpienia od rekrutacji na studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku menedżer sportu i rekreacji

Uchwała nr 2/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania odstąpienia od rekrutacji na studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku bezpieczeństwo i ratownictwo wodne

Uchwała nr 1/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania powołania dra Macieja Zawadzkiego do składu zespołu ds. promocji oferty kształcenia Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia w roku akademickim 2022/2023