Uchwała nr 12/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany tematu pracy dyplomowej

Uchwała nr 11/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania tematów wykładów ogólnouczelnianych

Uchwała nr 10/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania zmiany kryteriów kwalifikacji na kierunku wychowanie fizyczne

Uchwała nr 9/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2023/2024

Uchwała nr 8/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku wychowanie fizyczne I i II stopnia od cyklu kształcenia 2023/2024

Uchwała nr 7/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku zdrowie publiczne I i II stopnia od cyklu kształcenia 2023/2024

Uchwała nr 6/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku diagnostyka sportowa I i II stopnia od cyklu kształcenia 2023/2024

Uchwała nr 5/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania odstąpienia od rekrutacji na kierunku diagnostyka sportowa studia niestacjonarne I stopnia

Uchwała nr 4/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania odstąpienia od rekrutacji na kierunku zdrowie publiczne studia niestacjonarne I stopnia

Uchwała nr 3/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania odstąpienia od rekrutacji na studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku menedżer sportu i rekreacji

Uchwała nr 2/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania odstąpienia od rekrutacji na studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku bezpieczeństwo i ratownictwo wodne

Uchwała nr 1/2023 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zaopiniowania powołania dra Macieja Zawadzkiego do składu zespołu ds. promocji oferty kształcenia Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia w roku akademickim 2022/2023