Sekcja ds. Kształcenia KFZ - skład osobowy

Kampus Piastów

al. Piastów 40 b, blok 6

71-065 Szczecin

sk.kfz@usz.edu.pl

Imię i nazwisko e-mail telefon Pokój
mgr Marzena Wereszka – Kierownik marzena.wereszka@usz.edu.pl 91 444 27 44 5
mgr Ewelina Gieczewska ewelina.gieczewska@usz.edu.pl 91 444 27 49 11
mgr Aneta Stępińska aneta.stepinska@usz.edu.pl 91 444 27 49 11