Sekcja ds. Kształcenia WKFZ - skład osobowy

Kampus Piastów

al. Piastów 40 b, blok 6

71-065 Szczecin

Imię i nazwisko e-mail telefon Pokój
mgr Marzena Wereszka – kierownik sekcji marzena.wereszka@usz.edu.pl 91 444 27 44 13
mgr Ewelina Gieczewska ewelina.gieczewska@usz.edu.pl 91 444 27 49 11
mgr Aneta Stępińska aneta.stepinska@usz.edu.pl 91 444 27 49 11