Zarządzenia Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia

2021

Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 23.12.2021 w spr. powołania przewodniczącego – koordynatora oraz zespołu kierunku studiów bezpieczeństwo i ratownictwo wodne

Zarządzenie nr 31/2021 z dnia 23.12.2021 w spr. powołania przewodniczącego – koordynatora oraz zespołu kierunku studiów menedżer sportu i rekreacji

Zarządzenie nr 30/2021 z dnia 16.11.2021 w spr. godzin dziekańskich na Wydziale KFZ

Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 27.10.2021 w spr. przyjęcia programu dokształcającego

Zarządzenie nr 28/2021 z dnia 4.10.2021 w spr. powołania opiekuna naukowego dla studentów z Indywidualnym Programem Studiów

Zarządzenie nr 27/2021 z dnia 4.10.2021 w spr. przyjęcia kryteriów uznania osiągnięć sportowych studentów za wybitne osiągnięcia sportowe

Zarządzenie nr 26/2021 z dnia 4.10.2021 w spr. powołania praktyk na kierunku zdrowie publiczne, studia stacjonarne

Zarządzenie nr 25/2021 z dnia 4.10.2021 w spr. powołania opiekunów praktyk na kierunku wychowanie fizyczne, studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia

Załącznik do zarządzenia nr 25/2021 z dnia 4.10.2021 w spr. powołania opiekunów praktyk na kierunku wychowanie fizyczne, studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia

Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 4.10.2021 w spr. powołania opiekunów roku na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Załącznik do zarządzenia nr 24/2021 z dnia 4.10.2021 w spr. powołania opiekunów roku na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia  

Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 28.01.2021 w spr. powołania przewodniczącego – koordynatora kierunku oraz zespołu kierunku bezpieczeństwo wodne na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 14.01.2021 w spr. powołania przewodniczącego – koordynatora kierunku oraz zespołu kierunku terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

2020

Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 17.12.2020 w spr. powołania przewodniczącego – koordynatora oraz zespołu kierunku studiów menedżer sportu i rekreacji

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 3.12.2020 w spr. powołania składów zespołó kierunków wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne oraz diagnostyka sportowa na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 2.10.2020 w spr. powołania opiekunów praktyk zawodowych nad studentami kierunku zdrowie publiczne i wychowanie fizyczne na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Załącznik do zarządzenia nr 19/2020 z dnia 2.10.2020 w spr. powołania opiekunów praktyk zawodowych nad studentami kierunku zdrowie publiczne i wychowanie fizyczne na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 2.10.2020 w spr. powołania opiekunów praktyk nauczycielskich na kierunku wychowanie fizyczne studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Załącznik do zarządzenia nr 18/2020 z dnia 2.10.2020 w spr. powołania opiekunów praktyk nauczycielskich na kierunku wychowanie fizyczne studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 2.10.2020 w spr. ustalenia zakresu obowiązków opiekuna roku na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 2.10.2020 w spr. powołania opiekunów roku na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Załącznik do zarządzenia nr 16/2020 z dnia 2.10.2020 w spr. powołania opiekunów roku na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 15/2020 z dnia  2.04.2020 w spr. powołania składu osobowego komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 20.03.2020 w spr. ogłoszenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zalącznik nr 1

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 5.03.2020

Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 30.01.2020 w spr. formalnych i merytorycznych kryteriów pracy dyplomowej realizowanej na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

2019

Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 2.12.2019 w spr. powołania koordynatorów programu MOST na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 29.11.2019 w spr. określenia harmonogramu potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 29.11.2019 w spr. powołania Wydziałowego Punktu Informacyjnego na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 28.11.2019 w spr. powołania koordynatora kierunku oraz zespołu kierunku diagnostyka sportowa na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 7/ 2019 z dnia 28.11.2019 w spr. powołania koordynatora kierunku oraz zespołu kierunku zdrowie publiczne na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 28.11.2019 w spr. powołania koordynatora kierunku oraz zespołu kierunku wychowanie fizyczne na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 25.10.2019 w spr. powołania opiekunów praktyk kierunku zdrowie publiczne i turystyka i rekreacja na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

załącznik do zarządzenia nr 5/2019 z dnia 25.10.2019 w spr. powołania opiekunów praktyk kierunku zdrowie publiczne i turystyka i rekreacja na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 25.10.2019 w spr. powołania opiekunów praktyk kierunku wychowanie fizyczne, studia niestacjonarne na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

załącznik do zarządzenia nr 4/2019 z dnia 25.10.2019 w spr. powołania opiekunów praktyk kierunku wychowanie fizyczne, studia niestacjonarne na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 25.10.2019 w spr. powołania opiekunów praktyk kierunku wychowanie fizyczne, studia stacjonarne na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

załącznik do zarządzenia nr 3/2019 z dnia 25.10.2019 w spr. powołania opiekunów praktyk kierunku wychowanie fizyczne, studia stacjonarne na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 3.10.2019 w spr. ustalenia zakresu obowiązków opiekuna roku na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 2.10.2019 w spr. powołania opiekunów roku na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia

załącznik do zarządzenia nr 1/2019 z dnia 2.10.2019 w spr. powołania opiekunów roku na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia