Uchwała nr 41/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 15.12.2022 r. w sprawie zaopiniowania tematów prac dyplomowych realizowanych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

Uchwała nr 40/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.10.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania powołań opiekunów naukowych dla studentów którym przyznano Indywidualny Program Studiów

Uchwała nr 39/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.10.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wliczenia godzin dydaktycznych do pensum w ramach puli dziekańskiej

Uchwała nr 38/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.10.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany tematu pracy dyplomowej

Uchwała nr 37/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.10.2022 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia na rok 2023

Uchwała nr 36/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.09.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy cywilnoprawnej na prowadzenie zajęć dydaktycznych w r. a. 2022/2023 z mgr Mają Marciniak

Uchwała nr 35/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.09.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy cywilnoprawnej na prowadzenie zajęć dydaktycznych w r. a. 2022/2023 z mgr. Kacprem Olszewskim

Uchwała nr 34/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.09.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy cywilnoprawnej na prowadzenie zajęć dydaktycznych w r. a. 2022/2023 z dr Kingą Michnik

Uchwała nr 33/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.09.2022 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu kierunku diagnostyka sportowa

Uchwała nr 32/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.09.2022 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu kierunku wychowanie fizyczne

Uchwała nr 31/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.09.2022 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu kierunku zdrowie publiczne

Uchwała nr 30/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.09.2022 r. w sprawie zaopiniowania raportu z wyników ankietyzacji dotyczącej oceny nauczycieli akademickich

Uchwała nr 29/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.09.2022 r. w sprawie zaopiniowania raportu z wyników ankietyzacji dotyczącej jakości kształcenia

Uchwała nr 28/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.09.2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności zespołu kierunku zdrowie publiczne za rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 27/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.09.2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności zespołu kierunku diagnostyka sportowa za rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 26/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.09.2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności zespołu kierunku wychowanie fizyczne za rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 25/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.09.2022 r. w sprawie wliczenia godzin dydaktycznych do pensum w ramach puli dziekańskiej

Uchwała nr 24/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.09.2022 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu ds. promocji oferty kształcenia Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 23/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany tematu pracy licencjackiej Viktorii Drozdowskiej

Uchwała nr 22/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.06.2022 r. w sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą pani Iryny Rudyk-Kowalskiej

Uchwała nr 21/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy cywilnoprawnej na prowadzenie zajęć dydaktycznych w r. a. 2022/2023 z mgr. Jakubem Krzepotą

Uchwała nr 20/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy cywilnoprawnej na prowadzenie zajęć dydaktycznych w r. a. 2022/2023 z mgr Darią Buczkowskaą

Uchwała nr 19/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy cywilnoprawnej na prowadzenie zajęć dydaktycznych w r. a. 2022/2023 z mgr Elżbietą Grodź-Muchalską

Uchwała nr 18/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy cywilnoprawnej na prowadzenie zajęć dydaktycznych w r. a. 2022/2023 z mgr. Markiem Pietrasikiem

Uchwała nr 17/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 27.06.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy cywilnoprawnej na prowadzenie zajęć dydaktycznych w r. a. 2022/2023 z dr. Piotrem Lesiakowskim

Uchwała nr 16/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 14.06.2022 r. w sprawie zaopiniowania składu zespołu ds. promocji oferty kształcenia Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 14/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 14.06.2022 r. w sprawie zaopiniowania harmonogramu zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 13/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 14.06.2022 r. w sprawie powołania komisji ds. nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą Iryny Rudyk-Kowalskiej

Uchwała nr 12/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 28.04.2022 r. w sprawie zaopiniowania harmonogramu hospitacji

Załącznik do uchwały nr 12/2022 z 28.04.2022_harmonogram_hospitacji

Uchwała nr 11/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 28.04.2022 r. w sprawie zaopiniowania powołania opiekunów naukowych dla studentów_IPS

Uchwała nr 10/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 21.04.2022 r. w sprawie zaopiniowania powołań opiekunów naukowych dla studentów którym przyznano IPS

Uchwała nr 9/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 4.04.2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo i ratownictwo wodne od cyklu kształcenia 2022/2023

Załącznik do uchwały nr 9-2022 z 04.04.2022_projekt programu bezpieczeństwo i ratownictwo wodne

Uchwała nr 8/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 10.03.2022 r. w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2022/2023

Załącznik do uchwały 8_2022_limity przyjęć_WKFiZ

Uchwała nr 7/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 10.03.2022 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku zdrowie publiczne pierwszego i drugiego stopnia od cyklu kształcenia 2022/2023

Załącznik do uchwały nr 7/2022_zmiany w programie_zdrowie publiczne

Uchwała nr 6/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 10.03.2022 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku wychowanie fizyczne pierwszego i drugiego stopnia od cyklu kształcenia 2022/2023

Załącznik do uchwały nr 6/2022_zmiany w programie_wychowanie fizyczne

Uchwała nr 5/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 10.03.2022 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku diagnostyka sportowa pierwszego i drugiego stopnia od cyklu kształcenia 2022/2023

Załącznik do uchwały nr 5/2022_zmiany w programie_diagnostyka sportowa

Uchwała nr 4/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 21.02.2022 r. w sprawie zaopiniowania wykładów ogólnouczelnianych

Uchwała nr 3/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 20.01.2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu studiów kierunku menedżer sportu i rekreacji

Uchwała nr 2/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 20.01.2022 r.w sprawie zaopiniowania zawarcia zlecenia z dr. Piotrem Lesiakowski na prowadzenie zajęć dydaktycznych

Uchwała nr 1/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 04.01.2022 r.w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych