Uchwała nr 12/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 28.04.2022 r. w spr. zaopiniowania harmonogramu hospitacji

Załącznik do uchwały nr 12/2022 z 28.04.2022_harmonogram_hospitacji

Uchwała nr 11/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 28.04.2022 r. w spr. zaopiniowania powołania opiekunów naukowych dla studentów_IPS

Uchwała nr 10/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 21.04.2022 r. w spr. zaopiniowania powołań opiekunów naukowych dla studentów którym przyznano IPS

Uchwała nr 9/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 4.04.2022 r. w spr. zaopiniowania projektu programu studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo i ratownictwo wodne od cyklu kształcenia 2022/2023

Załącznik do uchwały nr 9-2022 z 04.04.2022_projekt programu bezpieczeństwo i ratownictwo wodne

Uchwała nr 8/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 10.03.2022 r. w spr. zaopiniowania limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2022/2023

Załącznik do uchwały 8_2022_limity przyjęć_WKFiZ

Uchwała nr 7/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 10.03.2022 r. w spr. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku zdrowie publiczne pierwszego i drugiego stopnia od cyklu kształcenia 2022/2023

Załącznik do uchwały nr 7/2022_zmiany w programie_zdrowie publiczne

Uchwała nr 6/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 10.03.2022 r. w spr. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku wychowanie fizyczne pierwszego i drugiego stopnia od cyklu kształcenia 2022/2023

Załącznik do uchwały nr 6/2022_zmiany w programie_wychowanie fizyczne

Uchwała nr 5/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 10.03.2022 r.w spr. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku diagnostyka sportowa pierwszego i drugiego stopnia od cyklu kształcenia 2022/2023

Załącznik do uchwały nr 5/2022_zmiany w programie_diagnostyka sportowa

Uchwała nr 4/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 21.02.2022 r. w spr. zaopiniowania wykładów ogólnouczelnianych

Uchwała nr 3/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 20.01.2022 r. w spr. zaopiniowania projektu studiów kierunku menedżer sportu i rekreacji

Uchwała nr 2/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 20.01.2022 r.w spr. zaopiniowania zawarcia zlecenia z dr. Piotrem Lesiakowski na prowadzenie zajęć dydaktycznych

Uchwała nr 1/2022 Rady Dydaktycznej WKFiZ US z dnia 04.01.2022 r.w spr. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych