Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej został utworzony na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku, określającego Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej jako jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego, prowadzącą działalność badawczą w ramach dyscypliny nauki o kulturze fizycznej. Instytut współpracuje bezpośrednio z Wydziałem Kultury Fizycznej i Zdrowia. Instytut NKF kreuje współczesny model kultury fizycznej, kształcącej specjalistów zawodowych oraz przyczyniającej się do rozwoju dyscypliny nauk o kulturze fizycznej.