UCHWAŁA NR 49/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17.12.2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej p. mgrowi Tomaszowi Górze

 

UCHWAŁA NR 48/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17.12.2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Góry

 

UCHWAŁA NR 47/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Góry i dopuszczenia jej do publicznej obrony

 

UCHWAŁA NR 46/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk i kulturze fizycznej mgrowi Dariuszowi Moslerowi

 

UCHWAŁA NR 45/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej p. mgra Dariusza Moslera

 

UCHWAŁA NR 44/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie powołania dr hab. Joanny Kruk, prof. US, do komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na dziekanów i dyrektorów

 

UCHWAŁA NR 43/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie powołania dr hab. Moniki Chudeckiej, prof. US, do komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na dziekanów i dyrektorów

 

UCHWAŁA NR 42/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie poparcia kandydatury dr hab. Marka Sawczuka, prof. US, na stanowisko dyrektora INKF

 

UCHWAŁA NR 41/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie poparcia kandydatury dr hab. Marty Stępień-Słodkowskiej, prof. US na stanowisko dziekana WKFiZ

 

UCHWAŁA NR 40/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26.11.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu rzeczowo-finansowego na rok 2021 (z załącznikiem)

 

UCHWAŁA NR 39/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 06.11.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany struktury organizacyjnej INoKF

 

UCHWAŁA NR 38/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22.10.2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej p. mgra Tomasza Góry

 

UCHWAŁA NR 37/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22.10.2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Dariusza Moslera i dopuszczenia jej do publicznej obrony

 

UCHWAŁA NR 36/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22.10.2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Urszuli Domańskiej

 

UCHWAŁA NR 35/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22.10.2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej p. mrg Urszuli Domańskiej

 

UCHWAŁA NR 34/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22.10.2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej mgrowi Wojciechowi Jedziniakowi

 

UCHWAŁA NR 33/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22.10.2020 r. w sprawie wyrożnienia rozprawy doktorskiej p. mgra Wojciecha Jedziniaka

 

UCHWAŁA NR 32/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22.10.2020 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej p. mgra Wojciecha Jedziniaka

 

UCHWAŁA NR 31/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22.10.2020 r. w sprawie patronatu PWSZ w Lesznie, kierunku wych. fizyczne

 

UCHWAŁA NR 30/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22.10.2020 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji ds zintegrowanych baz informatycznych

 

UCHWAŁA NR 29/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22.10.2020 r. w sprawie zmiany składu komisji ds. zintegrowanych baz informatycznych

 

UCHWAŁA NR 28/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22.10.2020 r. w sprawie zmiany składu komisji konkursowej

 

UCHWAŁA NR 27/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17.09.2020 r. w sprawie wskazania dr hab. Teresy Zwierko, prof. US jako kandydata do Komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich

 

UCHWAŁA NR 26/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej p. mgr. Rafała Wilka

 

UCHWAŁA NR 25/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej p. mgr. Dariusza Moslera

 

UCHWAŁA NR 24/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17.09.2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Domańskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

 

UCHWAŁA NR 23/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17.09.2020 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Jedziniaka i dopuszczenia jego do publicznej obrony

 

UCHWAŁA NR 22/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17.09.2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Przeprowadzenia Przewodu Doktorskiego p. mgr Urszuli Domańskiej

 

UCHWAŁA NR 21/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17.09.2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Przeprowadzenia Przewodu Doktorskiego p. mgr. Wojciecha Jedziniaka

 

UCHWAŁA NR 20/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17.09.2020 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej zatrudnienia 2 adiunktów w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej

 

UCHWAŁA NR 19/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23.07.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpisania konkursów na stanowiska badawczo- dydaktyczne Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej

 

UCHWAŁA NR 18/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23.07.2020 r. w sprawie zmiany uchwały 16/2020 Rady Naukowej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosków o przyznanie Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

 

UCHWAŁA NR 17/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20.07.2020 r. w sprawie zmiany uchwały 15/2020 Rady Naukowej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej, określającego zasady wnioskowania o Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

 

UCHWAŁA NR 16/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 09.07.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosków o przyznanie Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

 

UCHWAŁA NR 15/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25.06.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej, określającego zasady wnioskowania o Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

 

UCHWAŁA NR 14/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.05.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie Nagrody Naukowca Roku dr Robertowi Nowak

 

UCHWAŁA NR 13/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.05.2020 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Jedziniaka pt. Aktywność wzrokowa a skuteczność działań ofensywnych i defensywnych podczas rzutu karnego w piłce ręcznej

 

UCHWAŁA NR 12/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14.05.2020 r. w sprawie powołania dodatkowego członka Komisji ds. Organizacji i Promocji dr Haliny Budis

 

UCHWAŁA NR 11/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14.05.2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

 

UCHWAŁA NR 10/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14.05.2020 r. w sprawie powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Domańskiej pt. Świadomość młodych sportowców w zakresie prewencji urazów oraz zachowań zdrowotnych

 

UCHWAŁA NR 9/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14.05.2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego dla p. mgr Edyty Nizioł- Babiarz

 

UCHWAŁA NR 8/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14.05.2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z Teorii wychowania fizycznego jako dyscypliny dodatkowej dla p. mgr Edyty Nizioł- Babiarz

 

UCHWAŁA NR 7/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14.05.2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z Antropomotoryki jako dyscypliny podstawowej dla p. mgr Edyty Nizioł-Babiarz

 

UCHWAŁA NR 6/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14.05.2020 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, zmieniającej uchwałę nr 30/2018 z dn. 26 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego

 

UCHWAŁA NR 5/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30.01.2020 r. w sprawie przyznania zespołowej nagrody Ministra dla dr Doroty Kostrzewy- Nowak oraz dra Roberta Nowak

 

UCHWAŁA NR 4/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23.01.2020 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgra Wojciecha Jedziniaka

 

UCHWAŁA NR 3/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23.01.2020 r. w sprawie powołania kierownika w Zespole Badawczym Ruch człowieka w aspekcie zdrowia i sprawności fizycznej dr hab. Justyny Krzepoty

 

UCHWAŁA NR 2/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23.01.2020 r. w sprawie zmiany kierownika w Zespole Badawczym Biologiczne aspekty aktywności sportowej z dr hab. Moniki Chudeckiej, prof. US na dr hab. Katarzynę Kotarską, prof. US

 

UCHWAŁA NR 1/2020 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23.01.2020 r. w sprawie awansu zawodowego, stanowiącego wkład w rozwój dyscypliny nauk o kulturze fizycznej w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych dr Wioletty Łubkowskiej na stanowisko profesora US