Skład drugiej kadencji (od 01.01.2021 r) Rady Naukowej Instytutu

 

Członkowie RN zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora US:

dr hab. Renata Urban, prof. US – Przewodnicząca RN

dr hab. Monika Chudecka, prof. US

dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US

dr hab. Joanna Kruk, prof . US

dr hab. Maria Nowak, prof US

prof. dr hab. Leonard Nowak

dr hab. Marek Sawczuk, prof. US

dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. US

dr hab. Teresa Zwierko, prof. US

 

Członkowie RN posiadający co najmniej stopień naukowy doktora:

dr Maciej Buryta

dr Rafał Buryta

dr n. med. Katarzyna Klapczyńska

dr inż. Anna Krajewska-Pędzik

dr Ewa Kruszyńska

dr hab. Justyna Krzepota

dr Jarosław Nadobnik

dr Małgorzata Paczyńska ‑ Jędrycka

dr Ryszard Stefanik