UCHWAŁA NR 48/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie powołania komisji w spawie oceny osiągnięć naukowych dr Wioletty Łubkowskiej dotyczących awansu zawodowego, stanowiących wkład w rozwój dyscypliny nauk o kulturze fizycznej w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych

 

UCHWAŁA NR 47/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z Języka obcego nowożytnego- język angielski mgr Beaty Buryty

 

UCHWAŁA NR 46/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z Anatomii jako dyscypliny dodatkowej mgr Beaty Buryty

 

UCHWAŁA NR 45/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z Teorii wychowania fizycznego jako dyscypliny podstawowej mgr Beaty Buryty

 

UCHWAŁA NR 44/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19.12.2019 r. w sprawie planu działalności badawczej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej na okres do 31 grudnia 2020 roku

 

UCHWAŁA NR 43/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka rosyjskiego mgr Ewy Rutkowskiej

 

UCHWAŁA NR 42/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z Anatomii jako dyscypliny dodatkowej mgr Ewy Rutkowskiej

 

UCHWAŁA NR 41/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z Teorii wychowania fizycznego jako dyscypliny podstawowej mgr Ewy Rutkowskiej

 

UCHWAŁA NR 40/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z Antropomotoryki jako dyscypliny dodatkowej mgra Dariusza Moslera

 

UCHWAŁA NR 39/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z Teorii wychowania fizycznego jako dyscypliny podstawowej mgra Dariusza Moslera

 

UCHWAŁA NR 38/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z Antropomotoryki jako dyscypliny dodatkowej mgra Grzegorza Kurowskiego

 

UCHWAŁA NR 37/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z Teorii wychowania fizycznego jako dyscypliny podstawowej mgra Grzegorza Kurowskiego

 

UCHWAŁA NR 36/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z Antropomotoryki jako dyscypliny dodatkowej mgr Alicji Niedzielin- Łukaszewicz

 

UCHWAŁA NR 35/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z Teorii wychowania fizycznego jako dyscypliny podstawowej mgr Alicji Niedzielin- Łukaszewicz

 

UCHWAŁA NR 34/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z Teorii sportu jako dyscypliny dodatkowej mgra Tomasza Góry

 

UCHWAŁA NR 33/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z Teorii wychowania fizycznego jako dyscypliny podstawowej mgra Tomasza Góry

 

UCHWAŁA NR 32/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Ewy Rutkowskiej

 

UCHWAŁA NR 31/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Joanny Trubiłko

 

UCHWAŁA NR 30/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgra Dariusza Moslera

 

UCHWAŁA NR 29/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Beaty Buryty

 

UCHWAŁA NR 28/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgra Grzegorza Kurowskiego

 

UCHWAŁA NR 27/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgra Krzysztofa Kościańskiego

 

UCHWAŁA NR 26/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Alicji Niedzielin- Łukaszewicz

 

UCHWAŁA NR 25/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgra Tomasza Góry

 

UCHWAŁA NR 24/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Edyty Nizioł- Babiarz

 

UCHWAŁA NR 23/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Anny Błaszkowskej

 

UCHWAŁA NR 22/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Wioletty Szczepaniak

 

UCHWAŁA NR 21/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Urszuli Domańskiej

 

UCHWAŁA NR 20/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgra Wojciecha Jedziniaka

 

UCHWAŁA NR 19/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr Matyldy Kowal

 

UCHWAŁA NR 18/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28.11.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji ds. przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgra Rafała Wilka

 

UCHWAŁA NR 17/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Podziału Subwencji w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej

 

UCHWAŁA NR 16/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nauki i Ewaluacji w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej

 

UCHWAŁA NR 15/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji i Promocji w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej

 

UCHWAŁA NR 14/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Współpracy ze Środowiskiem Społeczno- Gospodarczym w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej

 

UCHWAŁA NR 13/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Zintegrowanych Baz Informatycznych w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej

 

UCHWAŁA NR 12/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród i Odznaczeń w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej

 

UCHWAŁA NR 11/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej

 

UCHWAŁA NR 10/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14.11.2019 r. w sprawie regulaminu działania zespołów badawczych w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej

 

UCHWAŁA NR 9/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14.11.2019 r. w sprawie regulaminu Rady Naukowej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej

 

UCHWAŁA NR 8/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14.11.2019 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo- finansowego na rok 2020 Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej

 

UCHWAŁA NR 7/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14.11.2019 r. w sprawie zasad przyznawania dodatku zadaniowego wypłacanego z subwencji motywacyjnej nr 503-010-230000 ZF13

 

UCHWAŁA NR 6/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 03.10.2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu struktury wewnętrznej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej US

 

UCHWAŁA NR 5/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 03.10.2019 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów do zespołu ds. dyscypliny nauk o kulturze fizycznej Szkoły Doktorskiej US

 

UCHWAŁA NR 4/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12.07.2019 r. w sprawie wskazania dwóch kandydatów na stanowisko osoby pełniącej obowiązki Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia

 

UCHWAŁA NR 3/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12.07.2019 r. w sprawie wskazania dwóch kandydatów na stanowisko osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej

 

UCHWAŁA NR 2/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12.07.2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej

 

UCHWAŁA NR 1/2019 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Rady Naukowej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej