Harmonogram posiedzeń Rady Naukowej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego w roku 2021

 

14.01.2021 r.

28.01.2021 r.

 

WAŻNE: Terminy mogą ulec zmianie z uwagi na nowe zadania