Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej

dr hab. Marek Sawczuk, prof. US

marek.sawczuk@usz.edu.pl

tel. 91 444 27 36

Pokój nr 15c

Konsultacje:
piątek godz. 11:00-12:30

Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej

dr hab. Monika Chudecka, prof. US

monika.chudecka@usz.edu.pl
monikachudecka@wp.pl

tel. 91 444 27 34

Pokój nr 10

Konsultacje:
czwartek godz. 12:00-13:30

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej

dr hab. Renata Urban, prof. US

e-mail: renata.urban@usz.edu.pl

tel. 91 444 27 56

pokój nr 113