OBSZARY  BADAWCZE

Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej

 1. Kierownik: dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US
  Zespół badawczy: Biologiczne aspekty aktywności sportowej

  • dr hab. Monika Chudecka, prof. US
  • dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. US
  • dr hab. Marek Sawczuk, prof. US
  • dr Elżbieta Sieńko-Awierianów, prof. dyd. US
  • dr Rafał Buryta
  • dr Marek Kolbowicz
  • dr Jarosław Muracki
  • mgr Beata Buryta
 2. Kierownik: dr hab. Justyna Krzepota
  Zespół badawczy: Ruch człowieka w aspekcie zdrowia i sprawności fizycznej

  • dr Wioletta Łubkowska, prof. dyd. US
 3. Kierownik: dr Dorota Kostrzewa- Nowak
  Zespół badawczy: Immunologii, biochemii i biologii molekularnej wysiłku fizycznego

  • dr hab. Robert Nowak
  • dr Anna Nowakowska
 4. Kierownik: dr hab. Joanna Kruk, prof. US
  Zespół badawczy:  Rola aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej

  • dr hab. Maria Alicja Nowak, prof. US
  • prof. dr hab. Leonard Nowak
 5. Kierownik: dr hab. Marta Stępień – Słodkowska, prof. US
  Zespół badawczy: Biologiczne czynniki warunkujące zdrowie i aktywność fizyczną

  • dr Monika Niewiadomska, prof. dyd. US
  • dr Halina Budis
  • dr Katarzyna Klapczyńska
  • dr Anna Krajewska-Pędzik
  • mgr Szymon Kucharski
  • dr Małgorzata Paczyńska-Jędrycka
  • mgr Adrian Struzik
 6. Kierownik: dr hab. Renata Urban, prof. US
  Zespół badawczy: Historyczno-społeczne uwarunkowania aktywności fizycznej i sportu na świece i w Polsce

  • dr hab. Jerzy Eider, prof. US
  • dr Jarosław Nadobnik
  • dr Ryszard Stefanik
 7. Kierownik: dr hab. Teresa Zwierko, prof. US
  Zespół badawczy: Laboratorium kinezjologii CBSFC

  • dr Miłosz Stępiński, prof. dyd. US
  • dr Beata Florkiewicz
  • dr Aleksander Wiażewicz
  • dr Wojciech Jedziniak

II. Indywidualne badania

 1. dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US,
  • Monitorowanie podejmowania udziału w aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. dr Ewa Kruszyńska
  • Sport i rekreacja w strategiach rozwoju lokalnego i regionalnego (sport masowy).
  • Tendencje i uwarunkowania sportu i rekreacji jako czynnika podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu.
  • Organizacja i zarządzanie sportem i rekreacją (aspekt marketingowy, promocja regionu, determinanty rozwoju sportu i rekreacji).
  • Funkcjonowanie i rozwój sektora usługowego (infrastruktura sportowo- rekreacyjna).
 3. dr hab. Oleksandr Pryimakov, prof US;  dr hab. Jerzy Eider, prof. US
  • Biologiczny monitoring i modelowanie sprawności fizycznej osób uprawiających różne dyscypliny sportowe w procesie długotrwałej adaptacji do wysiłku fizycznego.
  • Ocena i prognozowanie możliwości rezerwowych systemu sterowania ruchami o różnej strukturze koordynacji w procesie długotrwałej adaptacji do wysiłku fizycznego.
 4. dr Adrianna Banio
  • Kinezjologia w sporcie i rekreacji. Analiza ruchu, modelowanie i planowanie treningu oraz terapii.
 5. dr Joanna Ratajczak
  • Badania dotyczące uwarunkowań występowania otyłości u dzieci w wieku szkolnym oraz procesów normalizowania masy ciała poprzez działania psychoedukacyjne, aktywność fizyczną i motywację do zmiany.