Komisje działające w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej

Nazwa Komisji Skład Komisji
KOMISJA KONKURSOWA dr hab. Marek Sawczuk, prof. US – przewodniczący

dr hab. Jerzy Eider, prof. US

dr hab. Joanna Kruk, prof. US

dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. US

dr  Ryszard Stefanik

KOMISJA DS. NAGRÓD I ODZNACZEŃ dr hab. Joanna Kruk, prof. US – przewodnicząca

dr hab. Monika Chudecka, prof.US

dr hab. Renata Urban, prof. US

dr Elżbieta Sieńko-Awierianów, prof. dyd. US

dr  hab. Justyna Krzepota

dr Joanna Ratajczak – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

KOMISJA DS. ZINTEGROWANYCH BAZ INFORMATYCZNYCH dr Jarosław Nadobnik – przewodniczący

dr Małgorzata Paczyńska-Jędrycka

mgr Radosław Sroka

mgr Robert Terczyński

KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM  SPOŁECZNO- GOSPODARCZYM dr Marek Kolbowicz  – przewodniczący

dr Miłosz Stępiński, prof. dyd. US

dr Rafał Buryta

dr Beata Florkiewicz

dr Anna Iwińska

dr Jerzy Iwiński

dr Wojciech Jedziniak

mgr  Leszek Piasecki

mgr Robert Terczyński

KOMISJA DS. ORGANIZACJI I PROMOCJI dr Marek Kolbowicz – przewodniczący

dr Adrianna Banio

dr Halina Budis

dr Małgorzata Paczyńska-Jędrycka

dr Joanna Ratajczak

dr Ryszard Stefanik

dr Maciej Zawadzki

KOMISJA DS. NAUKI I EWALUACJI dr hab. Katarzyna Kotarska, prof.US – przewodnicząca

dr hab. Monika Chudecka, prof.US

dr hab. Renta Urban, prof.US

dr Wioletta Łubkowska, prof. dyd. US

dr hab. Justyna Krzepota

KOMISJA DS. PODZIAŁU SUBWENCJI dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US – przewodnicząca

dr hab. Monika Chudecka, prof.US

dr hab. Joanna Kruk, prof. US

dr hab. Renata Urban, prof. US

KOMISJA DS. OCENY OPISU WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ NA FUNKCJONOWANIE SPOŁECZEŃSTWA I GOSPODARKI dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof.US – przewodnicząca

dr hab. Monika Chudecka, prof.US

dr hab. Marek Sawczuk, prof. US

dr hab. Renta Urban, prof.US

dr hab. Teresa Zwierko, prof. US

dr Rafał Buryta