OPIEKUNOWIE PRAKTYK

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA STACJONARNE I stopień

 

OPIEKUN PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH na I stopniu

 w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

dr Joanna Ratajczak

dr Ewa Węgrzyn

 

Praktyka ze specjalności nauczycielskiej (kinezyprofilaktyka)

mgr Beata Buryta

Praktyka ze specjalności nauczycielskiej (piłka nożna)

dr Miłosz Stępiński, prof. US

Praktyka ze specjalności nauczycielskiej (trener personalny)

dr Alicja Drohomirecka

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA NIESTACJONARNE I stopień

 

OPIEKUN PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH na I stopniu

 w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

dr Joanna Ratajczak

dr Ewa Węgrzyn

 

 

Praktyka ze specjalności nauczycielskiej – I i II rok (trener personalny)

dr Alicja Drohomirecka

 Praktyka ze specjalności nauczycielskiej – III rok (piłka nożna)

dr Miłosz Stępiński, prof. US

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA STACJONARNE II stopień

 

OPIEKUN PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH na II stopniu

 w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

dr Joanna Ratajczak

dr Ewa Węgrzyn

 

Praktyka ze specjalności aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych

mgr Radosław Sroka

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE – STUDIA NIESTACJONARNE  II stopień

 

OPIEKUN PRAKTYK DYDAKTYCZNYCH na II stopniu

 w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

dr Joanna Ratajczak

dr Ewa Węgrzyn

 

Praktyka ze specjalności nauczycielskiej –  II rok (aktywność fizyczna osób w starszym wieku)

dr Maciej Zawadzki

 

ZDROWIE PUBLICZNE – STUDIA STACJONARNE I stopień

 

I rok – mgr Szymon Kucharski

II rok – dr Halina Budis

III rok – dr hab. Marta Stępień – Słodkowska, prof. US

 

ZDROWIE PUBLICZNE – STUDIA STACJONARNE II stopień

 

I rok – dr Krzysztof Wilk

II rok – dr inż. Anna Krajewska-Pędzik

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA – STUDIA STACJONARNE I stopień

 

dr Elżbieta Sieńko-Awierianów, prof. US