Harmonogram zjazdów - Studia niestacjonarne

L.p. Semestr zimowy Semestr letni
1. 10 – 11.10.2020 06 – 07.03.2021
2. 17 – 18.10.2020 13 – 14.03.2021
3. 24 – 25.10.2020 27 – 28.03.2021
4. 07 – 08.11.2020 10 – 11.04.2021
5. 21 – 22.11.2020 24 – 25.04.2021
6. 05 – 06.12.2020 08 – 09.05.2021
7. 12 – 13.12.2020 15 – 16.05.2021
8. 09 – 10.01.2021 29 – 30.05.2021
9. 16 – 17.01.2021 12 – 13.06.2021
10. 30 – 31.01.2021 19 – 20.06.2021
11. 03 – 16.02.2021

sesja egzaminacyjna

28.06 – 11.07.2021

sesja egzaminacyjna

12. 17.02.2021 – 23.02.2021

przerwa międzysemestralna

12.07.2021 – 08.09.2021

przerwa wakacyjna

13. 24.02.2021 – 02.03.2021

sesja poprawkowa

09.09.2021 – 22.09.2021

sesja poprawkowa

14. 01.03.2021

ostateczny termin złożenia indeksów

i karty egzaminacyjnej w dziekanacie

22.09.2021

ostateczny termin złożenia indeksów

i karty egzaminacyjnej w dziekanacie