Harmonogram zjazdów - Studia niestacjonarne

L.p. Semestr zimowy Semestr letni
1. 05 – 06.10.2019 07 – 08.03.2020
2. 19 – 20.10.2019 14 – 15.03.2020
3. 26 – 27.10.2019 28 – 29.03.2020
4. 16 – 17.11.2019 04 – 05.04.2020
5. 23 – 24.12.2019 18 – 19.04.2020
6. 07 – 08.12.2019 25 – 26.04.2020
7. 14 – 15.12.2019 09 – 10.05.2020
8. 11 – 12.01.2020 23 – 24.05.2020
9. 18 – 19.01.2020 06 – 07.06.2020
10. 25 – 26.01.2020
11.

02.02 – 14.02.2020

sesja egzaminacyjna

27.06 – 10.07.2020

sesja egzaminacyjna

12.

15.02 – 21.02.2020

przerwa międzysemestralna

11.07 – 06.09.2020

przerwa wakacyjna

13.

22.02 – 01.03.2020

sesja poprawkowa

07.02 – 20.09.2020

sesja poprawkowa

14.

01.03.2020

ostateczny termin złożenia indeksów

i karty egzaminacyjnej w dziekanacie

21.09.2020

ostateczny termin złożenia indeksów

i karty egzaminacyjnej w dziekanacie