Harmonogram zjazdów - Studia niestacjonarne

L.p. Semestr zimowy Semestr letni
1. 07 – 09.10.2022 03 – 05.03.2023
2. 14 – 16.10.2022 10 – 12.03.2023
3. 21 – 23.10.2022 17 – 19.03.2023
4. 04 – 06.11.2022 24 – 26.03.2023
5. 18 – 20.11.2022 31.03 – 02.04.2023
6. 25 – 27.11.2022 14 – 16.04.2023
7. 02 – 04.12.2022 21 – 23.04.2023
8. 09 – 11.12.2022 12 – 14.05.2023
9. 13 – 15.01.2023 19 – 21.05.2023
10. 20 – 22.01.2023 16 – 18.06.2023
11. 27 – 29.01.2023 23 – 25.06.2023
12. 03.02.2023 – 16.02.2023

sesja egzaminacyjna

01.07.2023 – 14.07.2023

sesja egzaminacyjna

13. 17.02.2023 – 23.02.2023

przerwa międzysemestralna

15.07.2023 – 11.09.2022

przerwa wakacyjna

14. 24.02.2023 – 02.03.2023

sesja poprawkowa

12.09.2023 – 25.09.2022

sesja poprawkowa

15. 01.03.2023

ostateczny termin złożenia indeksów

i karty egzaminacyjnej w dziekanacie

25.09.2023

ostateczny termin złożenia indeksów

i karty egzaminacyjnej w dziekanacie