Harmonogram zjazdów - Studia niestacjonarne

L.p. Semestr zimowy Semestr letni
1. 09 – 10.10.2021 05 – 06.03.2022
2. 16 – 17.10.2021 12 – 13.03.2022
3. 23 – 24.10.2021 26 – 27.03.2022
4. 06 – 07.11.2021 02 – 03.04.2022
5. 20 – 21.11.2021 23 – 24.04.2022
6. 27 – 28.11.2021 14 – 15.05.2022
7. 11 – 12.12.2021 21 – 22.05.2022
8. 15 – 16.01.2022 28 – 29.05.2022
9. 22 – 23.01.2022 11 – 12.06.2022
10. 29 – 30.01.2022 25 – 26.06.2022
11. 04.02 – 17.02.2022

sesja egzaminacyjna

30.06 – 13.07.2022

sesja egzaminacyjna

12. 18.02.2022 – 24.02.2022

przerwa międzysemestralna

14.07.2022 – 12.09.2022

przerwa wakacyjna

13. 25.02.2022 – 03.03.2022

sesja poprawkowa

12.09.2022 – 25.09.2022

sesja poprawkowa

14. 03.03.2022

ostateczny termin złożenia indeksów

i karty egzaminacyjnej w dziekanacie

25.09.2022

ostateczny termin złożenia indeksów

i karty egzaminacyjnej w dziekanacie