Wychowanie Fizyczne - praktyki

PRAKTYKI ZE SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ – DYDAKTYCZNE

 

PRAKTYKI DYDAKTYCZNE

Załączniki:

Załącznik nr 1 praktyka zdalna studia stacjonarne

Załącznik nr 2 praktyka zdalna studia niestacjonarne

Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbycia praktyk zawodowych

DZIENNIK-PIERWSZEJ-PRAKTYKI-SP-2019-studia-stacjonarne

DZIENNIK-PIERWSZEJ-PRAKTYKI-SP-2019-st.-niestacjonarne

Dziennik-drugiej-praktyki-dydaktycznej-w-SPP-2019-2020-st.-stacj-p

Dziennik-drugiej-praktyki-dydaktycznej-w-SPP-2019-2020-st.-niestacj-p

przykładowy-zapis-protokołu-hospitacji

Umiastowska-zmodyfikowany-tok-lekcji

Uznanie-efektów-kształenia-szkoła-podstawowa

Uznanie-efektów-kształenia-szkoła-ponadpodstawowa

Opinia-z-pierwszej-praktyki-dydaktycznej-w-SP-S

Opinia-z-pierwszej-praktyki-dydaktycznej-w-SP-NS

Opinia-z-pierwszej-praktyki-dydaktycznej-w-szkole-ponadpodstawowej-S

Opinia-z-pierwszej-praktyki-dydaktycznej-w-szkole-ponadpodstawowej-NS

Opinia-z-drugiej-praktyki-dydaktycznej-w-SP-S

Opinia-z-drugiej-praktyki-dydaktycznej-w-SP-NS

Opinia-z-drugiej-praktyki-dydaktycznej-w-szkole-ponadpodstawowej-S

Opinia-z-drugiej-praktyki-dydaktycznej-w-szkole-ponadpodstawowej-NS

 


PRAKTYKI ZAWODOWE NIENAUCZYCIELSKIE ZE SPECJALIZACJI                                                                                                                                                      (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, trener personalny, kinezyprofilaktyka, lekka atletyka)

 

PRAKTYKI ZAWODOWE – opis

Załączniki:

Dokumentacja-realizacji-praktyk-instruktorskich-trenerskich

Wniosek-o-zwolnienie-z-obowiązku-odbycia-praktyk-zawodowych

Dziennik-praktyk-instruktorskich

Zaświadczenie-o-odbyciu-praktyki-instruktorskiej

Zaświadczenie-pracodawcy

Umowa praktyki zawodowe